Wyszukiwarka
Newsletter

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.

 

§1. Definicje

1. Administrator – „Amadeo” Paweł Borowiec ul. Emilii Sczanieckiej 15/22 Łódź 93-342, NIP: 7291182209; REGON: 471650820; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: http:// http://www.rzymianka.pl/

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 

§3. W jakim celu operator serwisu wykorzystuje pliki Cookies

1.Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika.

d) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdejpodstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) analiz i badań oraz audytu oglądalności - zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA;

b) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych Google Adwords – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA

c) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego - Facebook Connect [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook,  Inc. z siedzibą w Irlandii]

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych - Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

§4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Obowiązek informacyjny "RODO"

1. Obowiązek informacyjny:

a) Klauzula zgodna z RODO:

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:                   

1. Administratorem Twoich danych jest „Amadeo” Paweł Borowiec z siedzibą przy ul. Emilii Sczanieckiej 15/22 Łódź 93-342, NIP: 7291182209; REGON: 471650820; wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2. Główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane, które podałaś/eś tworząc konto na serwisie internetowym lub dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś i której dane dotyczą lub są niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz dane dotyczące Twojej aktywności jako klienta.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub otrzymania oferty.

 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do: 

(a) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.rzymianka.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym dokonywania transakcji; 

(b) zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 

(c) obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację; 

(d) obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy); 

(e) kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz  zapewnienie obsługi transakcji płatniczych.

 

3. Odbiorcami danych osobowych są:

(a) podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

(b) podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

(c) podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe)

(d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną

 

 

4.  Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

5. Okres przechowywania danych        

 

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.  

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@rzymianka.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „Amadeo” Paweł Borowiec ul. Emilii Sczanieckiej 15/22 Łódź 93-342