Wyszukiwarka
Newsletter

Wymiana, zwroty i reklamacje

W przypadku, gdy zamówienie nie będzie spełniać Państwa oczekiwań, Konsument ma możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu towarów nieużywanych, czystych, z metkami, "pozbawionych zapachu" (np. kremy, perfumy).

 

Wymiana:

1. W celu wymiany zakupionego towaru należy złożyć nowe zamówienie w komentarzu wpisując „wymiana zamówienia nr ...”. Zapakowane produkty należy odesłać na adres:

Butik Odzieżowy "Rzymianka", Narutowicza 6, Łódź 90-135

Z dopiskiem na kopercie: wymiana.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

2. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

3. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu tj. paragon lub fakturę z wypełnionym Formularzem Wymiany.

4. Zwracany do nas towar musi być:

- nieużywany, czysty i pozbawiony zapachu (dezodorant itp.)

- posiadać oryginalne metki

5. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony asortyment,  nie zawierający dowodu zakupu, bez metek nie podlega zwrotowi ani wymianie i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

6. Koszty przesyłki lub jeśli nowo zamawiany towar jest droższy od towaru wymienianego, prosimy o przelanie na nasze konto różnicy w cenie. W tytule przelewu należy wpisać „WYRÓWNANIE DO ZAMÓWIENIA NR.……”.

Numer konta Mbank: 32 1140 2004 0000 3002 7627 4120

7. W przypadku, gdy w przeciągu 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia na wymianę nie wpłynie przelew pokrywający koszty wysyłki lub wynikającą różnicę, zamówienie zostanie anulowane a wartość za przysłany produkt zostanie zwrócona na konto bankowe Klienta.

8. Gdy towar na wymianę jest tańszy od wymienianego, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wymienianego towaru, zwrócimy różnicę. Pieniądze zostaną przelane na numer konta podany w formularzu wymiany.

Zwroty:

Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty wydania towaru. Oświadczenie (formularz zwrotu) można złożyć wysyłając mail na adres sklep@rzymianka.pl lub drogą pocztową na adres:

Butik Odzieżowy "Rzymianka", Narutowicza 6, Łódź 90-135 z dopiskiem „Zwrot towaru”

 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na wskazany wyżej adres. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Dzień dostawy określany jest na podstawie listu przewozowego.

3. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

4. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

5. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu tj. paragon lub fakturę z wypełnionym Formularzem Zwrotu.

6. Zwracany do nas towar musi być:

- nieużywany, czysty i pozbawiony zapachu (dezodorant itp.)

- posiadać oryginalne metki

7.  Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Uszkodzony, niekompletny lub pobrudzony asortyment,  nie zawierający dowodu zakupu, bez metek nie podlega zwrotowi ani wymianie i zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.

8. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. 

9. Zwrotu zapłaty firma „Amadeo” dokona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru od Klienta, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Reklamacje:

1. Należy pobrać formularz reklamacji (pobierz Formularz Reklamacji) i wypełnić. Towar wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura) oraz wypełnionym formularzem reklamacji prosimy odesłać na adres:

Butik Odzieżowy "Rzymianka", Narutowicza 6, Łódź 90-135 z dopiskiem „Reklamacja”

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia.

3. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

4. Koszty związane z wysyłką reklamacji ponosi kupujący. W przypadku uznania zgłoszenia, są one zwracane na podstawie załączonego do przesyłki potwierdzenia wniesionej opłaty.

5. Wszelkie informacje dotyczące złożonej reklamacji będą kierowane na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu reklamacji. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. Termin ten dotyczy poinformowania klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Zapytania o status rozpatrywanych reklamacji oraz dodatkowe pytania można kierować bezpośrednio pod adres:  sklep@rzymianka.pl 

6. Towar odsyłany ze względu na uszkodzenia/wady fabryczne po terminie 30 dni od daty zakupu, będzie przekazywany do rzeczoznawcy tylko pod warunkiem dołączenia dowodu zakupu oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji.

W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.